Apostila má v sekcii č. 6 uvedený dátum vydania, avšak nedisponuje žiadnym dátumom platnosti, na ktorý sa často klienti pýtajú.

Apostila vydaná Úradom pre zahraničie a Britské společenstvo národov má uvedený len dátum vydania. Jej pripojenie k dokumentu neobsahuje dátum platnosti. Pokiaľ je apostila vydaná pre certifikát, mala by vždy platiť aj v zahraničí, v krajinách, ktoré apostilu uznávajú. Avšak, niektoré organizácie môžu vyžadovať apostilu vydanú v konkrétnom časovom období.

Občas sú klienti žiadaní zahraničnými úradmi o vydanie aktuálnejšej verzie apostily. Bohužiaľ, neexistuje spôsob, ako presne určiť, ktoré úrady si to vyžiadajú. Za určitých okolností ide o čisto byrokratický postup bez logického dôvodu.

Existujú dokumenty, ktoré sa vydávajú vždy v aktuálnej verzii a tým pádom aj s novou apostilou. Príkladom je výpis z registra trestov alebo certifikát, ktorý potvrdzuje, že v manželstve nestojí žiadna prekážka. Okolnosti sa menia, a preto aj požiadavka na najakutálnejšiu verziu s apostilou je oprávnená. Zamietnutie dokumentov starších ako 6-12 mesiacov je bežnou praxou. Existujú dokumenty, ktoré sú záznamom nemennej skutočnosti a vyžadovanie novšej verzie dokumentu alebo apostily, nie je potrebné. Ide o rodný list, sobášny list a úmrtný list alebo potvrdenie o registrácii firmy. Avšak môže sa vám stať, že zahraničný úrad bude preferovať aktuálnu verziu apostily.

Ak si nieste istí, či novšiu verziu apostily budete potrebovať, odporúčame vám sa priamo obrátiť na zahraničné úrady a preveriť ich postupy. V konečnom dôsledku, ak niekto o aktuálnu apostilu požiada, budete to musieť akceptovať a vybaviť si k daným dokumentom novú apostilu.