Apostil

Home/Apostil

Čo je to apostil a kedy ho potrebujeme?

„Apostille“ je francúzske slovo a znamená overenie.

5.októbra 1961 sa mnoho krajín spojilo a vytvorilo zjednodušenú metódu overovania všeobecne uznaných dokumentov. Tieto krajiny podpísali Haagsky dohovor. Prijali formu dokumentu, označovanú ako apostil. Ten je medzinárodne uznávaný všetkými členskými krajinami.

Čo je to apostil a kedy ho potrebujeme?2019-12-18T15:17:45+02:00

Apostilácia diplomov a prepisov

Existuje mnoho dôvodov, kedy by ste potrebovali apostil pre vaše diplomy alebo prepisy:

  • Ak by ste chceli pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu vo Francúzsku
  • Ak plánujete vyučovať angličtinu v Japonsku
  • S rodinou sa budete sťahovať do Belize a vaše deti musia preukázať stredoškolský diplom

Bez ohľadu na dôvody, predkladanie diplomov alebo prepisov je normálnou súčasťou cestovania do inej […]

Apostilácia diplomov a prepisov2019-12-17T18:53:36+02:00

Rozširujete svoje podnikanie? Možno budete potrebovať apostilu

Ak sa vášmu podnikaniu darí, na rad možno príde úvaha o jeho rozšírení. To môže znamenať začiatok poskytovania služieb zahraničným firmám, alebo založenie firmy v Nemecku. Avšak nebude to tak jednoduché, ako by bola expanzia len v rámci domácej krajiny. Je možné, že budete potrebovať apostilované dokumenty pred samotným začiatkom podnikania v zahraničí.

Nie všetky […]

Rozširujete svoje podnikanie? Možno budete potrebovať apostilu2019-11-21T11:52:20+02:00

Apostila nemá dobu platnosti

Apostila má v sekcii č. 6 uvedený dátum vydania, avšak nedisponuje žiadnym dátumom platnosti, na ktorý sa často klienti pýtajú.

Apostila vydaná Úradom pre zahraničie a Britské společenstvo národov má uvedený len dátum vydania. Jej pripojenie k dokumentu neobsahuje dátum platnosti. Pokiaľ je apostila vydaná pre certifikát, mala by vždy platiť aj v zahraničí, v krajinách, ktoré apostilu uznávajú. […]

Apostila nemá dobu platnosti2019-11-21T11:45:44+02:00

Kedy nie je potrebná apostila

Na základe toho, že Slovensko má s niektorými štátmi uzatvorenú dvojstrannú medzinárodnú zmluvu o právnej pomoci, nie je potrebná apostilácia všetkých justičných verejných listín, ale týka sa to len justičných listín a nie všetkých verejných listín. V praxi to teda znamená, že ak budeme chcieť použiť listinu v zahraničí, tak  aj napriek existujúcej dvojstrannej dohode […]

Kedy nie je potrebná apostila2019-11-21T11:41:47+02:00
Go to Top