Apostila umožnuje použitie zahraničných dokumentov aj u nás v domovskej krajine. Počas celého života sprevádzajú každého z nás verejné listiny. Po narodení „získame“ rodný list, neskôr v škole vysvedčenia, diplomy, potom sa stretávame so žiadosťami o udelenie patentu, výpismi z obchodných registrov, súdnymi rozhodnutiami a ďalšími listinami, ktorým zákon alebo medzinárodná zmluva priznáva status verejných listín.

Mám záujem

Máte záujem o apostille?

Neváhajte nás kontaktovať s Vašou požiadavkou na apostille vyplnením formuláru.
Mám záujem

Zjednodušene povedané, verejnými listinami sú každé listiny, na ktorých je odtlačok pečiatky orgánu verejnej moci alebo podpis úradnej osoby jednajúcej v pozícii orgánu verejnej moci. Verejnými listinami sú tiež osvedčovacie doložky vyhotovené notármi v rámci ich notárskej činnosti.

Všetky tieto listiny, aby mohli byť použité v zahraničí, potrebujú prejsť procesom vyššieho overovania, alebo môžu byť apostilované za predpokladu, že štát, v ktorom orgán verejnej moci listinu vydal, je zmluvným štátom Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, tzv. Haagskeho dohovoru o Apostille.

Apostilácia predpokladá vedomosť človeka žiadajúceho o apostiláciu o orgáne verejnej moci, pred ktorým treba verejnú listinu apostilovať, čo pre človeka neznalého veci znamená veľa energie strávenej hľadaním informácie o kompetentnom orgáne.

Mám záujem

Máte záujem o apostille?

Neváhajte nás kontaktovať s Vašou požiadavkou na apostille vyplnením formuláru.
Mám záujem