Apostila

Poskytuje apostiláciu osobných, firemných a akademických dokumentov vo všetkých štátoch sveta.  Máme viac ako 15 rokov skúseností s apostiláciou a vieme, že niekedy to je zdĺhavý a komplikovaný proces. Apostila a superlegalizácia je s nami vybavená rýchlo a na základe odborného poradenstva.

 • Nachádzame sa v centre Bratislavy.
 • Máme notára vzdialeného 2 minúty chôdze.
 • Spracovávame apostille každý deň.

 • Zľavy

 • Uveďte počet od 1 do 5, pri väčších počtoch nás kontaktujte
 • Cena: 0,00 €
  2 - 10%, 3 - 20%, 4 - 30%, 5 a viac 40%
 • 0,00 €

 • PREKLAD

 • Vyberte ktoré potrebuje úradne preložiť počet strán
 • 0,00 €

Apostille v mediách – pravidelne publikujeme
Iný štát Apostille

štát pôvodu dokumentu
napr. USA, Nemecko, Anglicko
2 dni až 4 týždne

MÁM ZÁUJEM

Slovensko Apostille

štát pôvodu dokumentu
Slovenská republika
2 dni až 2 týždne

MÁM ZÁUJEM

Zoznam krajín, kde stačí apostilácia iba v krajine vydania dokumentu

Apostilácia stačí vo všetkých krajinách, ktoré sú zmluvnou krajinou Dohovoru o apostile.

Zoznam najdete na tejto stránke v menu. Zoznam krajín, kde je potrebná legalizácia v oboch krajinách

Superlegalizácia je potrebná vo všetkých krajinách, ktoré nie sú zmluvnou krajinou Dohovoru o apostile.

Ide napríklad o Bahrajn.

V dnešnej globalizovanej dobe, sa ľahko môžete ocitnúť v životnej či obchodnej situácii, keď potrebujete použiť oficiálny dokument v cudzine. Ak potrebujete legalizovať verejnú listinu aby ste preukázali jej pravosť pre použitie v zahraničí, a to konkrétne v jednej z krajín Haagskeho dohovoru, je nutné ho opatriť apostilou.

Za verejné listiny sú považované všetky listiny vydané justičným orgánom alebo justičným pracovníkom, notárske písomnosti, správne listiny a úradné osvedčenia. Verejnými listinami v zmysle Haagskeho dohovoru nie sú listiny vystavené diplomatickými a konzulárnymi úradníkmi a správne listiny bezprostredne týkajúce sa obchodných a colných činností. Neoverujú sa súkromné listiny.

Apostilovať je možné verejné listiny osobného charakteru ako napr. rodný či sobášny list ako aj obchodnej povahy napr. výpis z obchodného registra alebo doklad o registrácii obchodnej známky. Medzi najčastejšie situácie, kedy je nutné predložiť apostilovanú verejnú listinu, patria nasledujúce:

 • Chcete uzavrieť manželstvo v zahraničí a potrebujete predložiť Vaše rodné listiny alebo preukaz totožnosti
 • Chcete zapísať Vaše deti do školy v zahraničí a potrebujete predložiť ich rodné listy
 • Po štúdiu v zahraničí sa vraciate do svojej domovskej krajiny a chcete tu použiť svoje diplomy či vzdelávacie certifikáty
 • Uchádzate sa o prácu v zahraničí a potrebujete doložiť doklady preukazujúce Vaše vzdelanie
 • Chcete splnomocniť zástupcu aby konal vo Vašom mene v zahraničí a zástupca potrebuje predložiť plnú moc
 • Chcete kupovať nehnuteľnosť v zahraničí alebo byť účastníkom súdneho konania a potrebujete preukázať svoju totožnosť
 • Osoba zomrela v zahraničí a vy potrebujete predložiť jej úmrtný list napríklad na účely vyplatenia poistného plnenia
 • Chcete si otvoriť pobočku či bankový účet pre Vašu spoločnosť v zahraničí

Okrem vyššie spomenutých situácií budete potrebovať apostilu vo všetkých situáciách keď potrebujete použiť verejnú listinu a preukázať jej autenticitu v krajine, ktorá pristúpila k Haagskemu dohovoru. Zoznam krajín, kde stačí apostilácia iba v krajine vydania dokumentu

Bez ohľadu na to, či sa nachádzate na Slovensku alebo v zahraničí, dokážeme spracovať Vašu požiadavku rýchlo, spoľahlivo a bez komplikácií. Od vybavenia originálnych dokumentov až po doručenie apostilovaných listín priamo k Vám. Naše služby týkajúce sa apostilovania dokumentov Vám ponúkame až v všetkých jurisdikciách, a to napríklad aj pre Slovensko, Česko, Hong Kong, Veľká Británia, USA.

Stačí iba vyplniť objednávkový formulár, zaslať nám alebo osobne doniesť dokumenty prípadne požiadať o vybavenie nových originálnych listín, ktoré je potrebné opatriť apostilou, ak ich ešte nemáte. O všetko ostatné sa už postaráme my. Zabezpečíme vybavenie dokumentov, ich osvdčenie apostilou, prípadne aj ich úradný preklad, ak je nutný. Následne Vám zašleme všetky apostilované dokumenty na Vašu adresu, prípadne si ich môžete vyzdvihnúť v našej kancelárii v Bratislave.Vaše dokumenty tak budú v zahraničí uznané bez pochybnosti o ich pravosti, pravosti pečiatky či podpisu na dokumente.

Čo je apostila?

Francúzsky názov apostille (v slovenčine apostil alebo apostila) označuje osvedčenie vydané príslušným orgánom, ktorým sa overuje podpis a odtlačok pečiatky na verejnej listine za účelom jej použitia v niektorom zo štátov, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (tzv. Haagský dohovor). Táto zvláštna doložka nahrádza superlegalizáciu. To znamená, že zahraničnú verejnú listinu opatrenú apostilou tak možno použiť bez ďalšieho overenia na území ktorejkoľvek inej zmluvnej strany dohovoru a pred ktorýmkoľvek jej orgánom. Ak je osvedčenie riadne vyplnené, osvedčuje hodnovernosť podpisu, funkciu osoby, ktorá listinu podpísala, a prípadne pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky na listine. Apostila však neosvedčuje pravdivosť obsahu verejnej listiny, ku ktorej je pripojená.

Apostila je umiestnená priamo na verejnej listine alebo na jej nadstavení (“allonge”), ktorý je pripojený k listine, ktorú osvedčuje. Doložka musí obsahovať údaje o krajine pôvodu, identifikáciu osoby, ktorá verejnú listinu vystavila, ďalej miesto a dátum osvedčenia, detaily o orgáne, ktorý vystavuje apostilu, identifikačné číslo osvedčenia, a nakoniec pečiatku a podpis osoby vystavujúcej apostilu.

Akonáhle bola apostila pripojená k verejnej listine je táto použiteľná a akceptovateľná verejnými orgánmi štátov, ktoré pristúpili k Haagskemu dohovoru. Pre krajiny, ktoré nepristúpili k spomínanému dohovoru je potom potrebná vyššia legalizácia na ambasáde či konzuláte danej krajiny, no často sa stáva, že apostila bude akceptovaná aj tam.

Mám záujem

Máte záujem o apostille?

Neváhajte nás kontaktovať s Vašou požiadavkou na apostille vyplnením formuláru.
Mám záujem

Zo všetkých štátov sveta

Založenie spoločností, dohody o ochrane známky, plné moci, priznanie dlhu, osvedčenie o pôvode faktúry.
narodenia, sobášne listy, potvrdenie o naturalizáciu, skutky, vôľa a tituly, prijatie dokumentácie, rozvod, správy o narodení v zahraničí, rodný list (oženiť sa v zámorí), čestné vyhlásenia, policajné záznamy
diplomy, prepisy a záznamy školy.
A-D 
AFGHANISTANLegalisation
ALBANIAApostille
ALGERIALegalisation
ANDORRAApostille
ANGOLALegalisation
ANTIGUA AND BARBUDAApostille
ARGENTINAApostille
ARMENIAApostille
AUSTRALIAApostille
AUSTRIAApostille
AZERBEIJANLegalisation
BAHAMASApostille
BAHRAINLegalisation
BANGLADESHLegalisation
BARBADOSApostille
BELARUSApostille
BELGIUMApostille
BELIZEApostille
BENINLegalisation
BHUTANLegalisation
BIRMA / MYANMARLegalisation
BOLIVIALegalisation
BOSNIA-HERZEGOVINALegalised/ Apostille
BOTSWANAApostille
BRAZILApostille
BRUNEIApostille
BULGARIAApostille
BURKINA FASOLegalisation
BURUNDILegalisation
CABINDA ENCLAVE (ANGOLA)Legalisation
CAMBODIALegalisation
CAMEROONLegalisation
CANADALegalisation
CANARIES (SPAIN)Apostille
CAPE VERDELegalisation
CENTRAL-AFRICAN REPUBLICLegalisation
CHILELegalisation
CHINALegalisation
COLOMBIAApostille
COMOROSLegalisation
CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC)Legalisation
CONGO (REPUBLIC)Legalisation
COSTA RICALegalisation
CROATIALegalised/ Apostille
CUBALegalisation
CYPRUSApostille
CZECH REPUBLICLegalised/ Apostille
DENMARKLegalisation
DJIBOUTILegalisation
DOMINICALegalisation
DOMINICAN REPUBLICLegalisation
FALKLANDS (UNITED KINGDOM)Apostille
E-K 
EAST-TIMORLegalisation
ECUADORLegalisation
EGYPTLegalisation
EL SALVADORApostille
EQUATORIAL GUINEALegalisation
ERITREALegalisation
ESTONIAApostille
ETHIOPIALegalisation
FALKLANDS (UNITED KINGDOM)Apostille
FERNANDO POO (EQUATORIAL GUINEA)Legalisation
FIDJIApostille
FINLANDApostille
FRANCEApostille
FRENCH-GUYANA (FRANCE)Apostille
GABONLegalisation
GAMBIALegalisation
GEORGIALegalisation
GERMANYApostille
GHANALegalisation
GIBRALTAR (UNITED KINGDOM)Apostille
GREAT BRITAIN (UNITED KINGDOM)Apostille
GREECEApostille
GRENADAApostille
GUATEMALALegalisation
GUINEA BISSAULegalisation
GUINEA REPUBLICLegalisation
GUYANALegalisation
HAITILegalisation
HOLY SEELegalisation
HONDURAS REPLegalisation
HONG KONG (CHINA)Apostille
HUNGARYApostille
ICELANDApostille
INDIALegalisation
INDONESIALegalisation
IRANLegalisation
IRAQLegalisation
IRELANDApostille
ISRAELApostille
ITALYApostille
IVORY COASTLegalisation
JAMAICALegalisation
JAPANApostille
JORDANLegalisation
KAZAKHSTANApostille
KENYALegalisation
KYRGHISTANLegalisation
KIRIBATILegalisation
KUWAITLegalisation
L-R 
LAOS, PEOPLE DRLegalisation
LATVIAApostille
LEBANONLegalisation
LESOTHOApostille
LIBERIALegalisation
LIBYALegalisation
LIECHTENSTEINApostille
LITHUANIAApostille
LUXEMBOURGLegalisation
MACAOApostille
MACEDONIA (FORMER YGOSLAG REPUBLIC OF MACEDONIA°Apostille
MADAGASCAR DRLegalisation
MADEIRA (PORTUGAL)Apostille
MALAWIApostille
MALAYSIALegalisation
MALDIVELegalisation
MALI REPLegalisation
MALTAApostille
MARSHAL ISANDSApostille
MAURITANIALegalisation
MAURITIUSApostille
MAYOTTE (FRANCE)Apostille
MEXICOApostille
MICRONESIALegalisation
MOLDAVIALegalisation
MONACOApostille
MONGOLIALegalisation
MOROCCOLegalisation
MOZAMBIQUELegalisation
NAMIBIAApostille
NAURULegalisation
NEPALLegalisation
NETHERLANDSApostille
NEW ZEALANDApostille
NGWANE (UNITED KINGDOMApostille
NICARAGUALegalisation
NIGER REPLegalisation
NIGERIA (NAIRA-O)Legalisation
NORTH-KOREALegalisation
NORWAYApostille
OMAN, SULTANATE OFLegalisation
PAKISTANLegalisation
PALAULegalisation
PALESTINIAN TERRITORIESLegalisation
PANAMAApostille
PAPOEA-NEW-GUINEALegalisation
PARAGUAYLegalisation
PERULegalisation
PHILIPPINESLegalisation
POLANDLegalisation
PORTUGALLegalised/Apostille
QATARLegalisation
REUNION (FRANCE)Apostille
ROMANIALegalised/ Apostille
RUSSIAN FEDERATIONApostille
RWANDALegalisation
S-Z 
SAINT HELENA (UNITED KINGDOM)Apostille
SAINT LUCIAApostille
SAINT VINCENT AND THE GRENADINESApostille
SAINTS KITTS AND NEVISApostille
Samoa, WesternApostille
SAN MARINOApostille
SAO TOME AND PRINCIPELegalisation
SAUDI-ARABIALegalisation
SENEGALLegalisation
SEYCHELLESApostille
SIERRA LEONELegalisation
SINGAPORELegalisation
SLOVAKIAApostille
SLOVENIAApostille
SOLOMON ISLANDSLegalisation
SOMALI REPLegalisation
SOUTH AFRICAApostille
SOUTH-KOREALegalisation
SPAINApostille
SRI LANKALegalisation
SUDANLegalisation
SURINAMApostille
SWEDENLegalised/ Apostille
SWITZERLANDApostille
SYRIALegalisation
TADJIKISTANApostille
TAIWANLegalisation
TANZANIALegalisation
TCHADLegalisation
THAILANDLegalisation
TOGO,REPLegalisation
TONGA ISLANDSApostille
TRINIDAD AND TOBAGOApostille
TUNISIALegalisation
TURKEYLegalised/ Apostille
TURKMENISTANLegalisation
TUVALULegalisation
UGANDALegalisation
UKRAINEApostille
UNITED ARAB EMIRATSLegalisation
URUGUAYLegalisation
UNITED STATES OF AMERICAApostille
UZBEKISTANLegalisation
VANUATULegalisation
VENEZUELAApostille
VIETNAMLegalisation
WESTERN-SAHARALegalisation
YEMENLegalisation
YUGOSLAVIAApostille
ZAMBIALegalisation
ZIMBABWELegalisation
Mám záujem

Máte záujem o apostille?

Neváhajte nás kontaktovať s Vašou požiadavkou na apostille vyplnením formuláru.
Mám záujem