Existuje mnoho dôvodov, kedy by ste potrebovali apostil pre vaše diplomy alebo prepisy:

  • Ak by ste chceli pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu vo Francúzsku
  • Ak plánujete vyučovať angličtinu v Japonsku
  • S rodinou sa budete sťahovať do Belize a vaše deti musia preukázať stredoškolský diplom

Bez ohľadu na dôvody, predkladanie diplomov alebo prepisov je normálnou súčasťou cestovania do inej krajiny.

Predtým, než sa diplomy alebo prepisy apostilujú, musíte ich mať notársky overené. To je relatívne jednoduchý krok.

Ak už máte originál diplomu, budete z neho musieť vyhotoviť farebnú kópiu. Kópiu aj originál prinesiete notárovi. Uistite sa, že notár vo vašich dokladoch uvedie tieto informácie: jeho meno, podpis, dátum vyhotovenia, správne notárske znenie a notárska pečiatka.

Ak originál diplomu nemáte, budete musieť kontaktovať školu alebo univerzitu a požiadať o nové prepisy alebo ich farebné kópie. Opýtajte sa, či ich môžu súčasne notársky overiť; školy zvyknú mať medzi zamestnancami aj notára.

Apostilácia

Apostil je certifikát, ktorým overujeme podpisy a pečate dokumentov a je uznávaný krajinami Haagskeho dohovoru z roku 1961. To znamená, že po apostilovaní bude cieľová krajina akceptovať váš diplom alebo prepisy ako presnú kópiu dokumentu. Apostilácia môže byť zdĺhavý proces. Po tom, čo ste získali diplom alebo prepisy, musíte ich poslať štátnemu tajomníkovi, ktorý apostil vydáva. Ak cieľová krajina nie je členom Haagskeho dohovoru, vaše apostilované dokumenty neakceptuje; namiesto toho musíte začať proces legalizácie dokumentov prostredníctvom veľvyslanectva alebo konzulátu. Alebo sa môžete obrátiť na „Apostille s.r.o.“ – procesy apostilácie alebo legalizácie rýchlo vybavíme za vás.

Apostille s.r.o.

Vieme, ktoré krajiny vyžadujú apostiláciu, a ktoré akceptujú len legalizované dokumenty. Spolupracovali sme už so všetkými krajinami, a tak pre vás tieto procesy rýchlo spracujeme.

Je to jednoduché!

A to je všetko; my oslovíme štátneho tajomníka alebo veľvyslanectvo, aby overili vaše dokumenty a pošleme vám ich späť.

Pravdepodobne ste už pred cestou dostatočne zaneprázdnení balením sa (nezabudnite na plavky), aby ste riešili byrokraciu spojenú s apostiláciou alebo legalizáciou. A s týmto vám „Apostille s.r.o.“ pomôže.