Ben113Wade

Home/Ben113Wade

About Ben113Wade

This author has not yet filled in any details.
So far Ben113Wade has created 8 blog entries.

Čo je to apostil a kedy ho potrebujeme?

„Apostille“ je francúzske slovo a znamená overenie.

5.októbra 1961 sa mnoho krajín spojilo a vytvorilo zjednodušenú metódu overovania všeobecne uznaných dokumentov. Tieto krajiny podpísali Haagsky dohovor. Prijali formu dokumentu, označovanú ako apostil. Ten je medzinárodne uznávaný všetkými členskými krajinami.

Doklady vydané v jednej krajine, ktoré chcete použiť v inej krajine musia byť overené alebo legalizované. Až vtedy môžu byť uznané ako platné v zahraničí. Je to proces, v ktorom sa na dokument umiestňujú rôzne pečate (pečiatky).

Výhradnou funkciou overovania pomocou apostilu je overenie pravosti podpisu v dokumente, spôsobilosť osoby podpisujúcej dokument a totožnosť každej pečiatky na dokumente. Pečať apostilu vydaná štátnym tajomníkom štátu New York, je jednostránkový dokument s vyrazenou „Veľkou pečaťou štátu New York“. Apostille obsahuje faksimile podpisu osoby vydávajúcej osvedčenie.

Ak krajina, v ktorej chcete dokumenty použiť, nie je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru, čaká vás zdĺhavý proces získavania série osvedčení, známych tiež ako „ metóda reťazového overovania“. Je to byrokratický proces, v ktorom štátne autority preverujú pravosť každej pečiatky na danom dokumente. A je zakončený udelením pečate zahraničného veľvyslanectva alebo konzulátu v USA.

Každý štát USA kde chcete získať apostilu má svoj vlastný spôsob vydávania apostilu. Začína sa notárskou pečaťou a jej overením príslušným orgánom.

My v Apostille s.r.o. pomôžeme so získaním apostilu, z ktoréhokoľvek štátu; za predpokladu, že dokument už bol notársky správne overený (podľa legislatívy daného štátu).

Čo je to apostil a kedy ho potrebujeme?2019-12-18T15:17:45+02:00

Apostilácia diplomov a prepisov

Existuje mnoho dôvodov, kedy by ste potrebovali apostil pre vaše diplomy alebo prepisy:

  • Ak by ste chceli pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu vo Francúzsku
  • Ak plánujete vyučovať angličtinu v Japonsku
  • S rodinou sa budete sťahovať do Belize a vaše deti musia preukázať stredoškolský diplom

Bez ohľadu na dôvody, predkladanie diplomov alebo prepisov je normálnou súčasťou cestovania do inej krajiny.

Predtým, než sa diplomy alebo prepisy apostilujú, musíte ich mať notársky overené. To je relatívne jednoduchý krok.

Ak už máte originál diplomu, budete z neho musieť vyhotoviť farebnú kópiu. Kópiu aj originál prinesiete notárovi. Uistite sa, že notár vo vašich dokladoch uvedie tieto informácie: jeho meno, podpis, dátum vyhotovenia, správne notárske znenie a notárska pečiatka.

Ak originál diplomu nemáte, budete musieť kontaktovať školu alebo univerzitu a požiadať o nové prepisy alebo ich farebné kópie. Opýtajte sa, či ich môžu súčasne notársky overiť; školy zvyknú mať medzi zamestnancami aj notára.

Apostilácia

Apostil je certifikát, ktorým overujeme podpisy a pečate dokumentov a je uznávaný krajinami Haagskeho dohovoru z roku 1961. To znamená, že po apostilovaní bude cieľová krajina akceptovať váš diplom alebo prepisy ako presnú kópiu dokumentu. Apostilácia môže byť zdĺhavý proces. Po tom, čo ste získali diplom alebo prepisy, musíte ich poslať štátnemu tajomníkovi, ktorý apostil vydáva. Ak cieľová krajina nie je členom Haagskeho dohovoru, vaše apostilované dokumenty neakceptuje; namiesto toho musíte začať proces legalizácie dokumentov prostredníctvom veľvyslanectva alebo konzulátu. Alebo sa môžete obrátiť na „Apostille s.r.o.“ – procesy apostilácie alebo legalizácie rýchlo vybavíme za vás.

Apostille s.r.o.

Vieme, ktoré krajiny vyžadujú apostiláciu, a ktoré akceptujú len legalizované dokumenty. Spolupracovali sme už so všetkými krajinami, a tak pre vás tieto procesy rýchlo spracujeme.

Je to jednoduché!

A to je všetko; my oslovíme štátneho tajomníka alebo veľvyslanectvo, aby overili vaše dokumenty a pošleme vám ich späť.

Pravdepodobne ste už pred cestou dostatočne zaneprázdnení balením sa (nezabudnite na plavky), aby ste riešili byrokraciu spojenú s apostiláciou alebo legalizáciou. A s týmto vám „Apostille s.r.o.“ pomôže.

Apostilácia diplomov a prepisov2019-12-17T18:53:36+02:00

Ako spoznať falošnú apostilu?

Len v Spojených štátoch sa ročne spracuje približne milión apostíl. S globalizáciou narastá počet ľudí, ktorí sa v zahraničí sťahujú, podnikajú v rôznych oblastiach, odchádzajú do dôchodku alebo žiadajú o adopciu detí. Práve tieto aktivity a dokumenty s nimi súvisiace si vyžadujú apostilu. Keďže proces získania apostily je nákladný, priťahuje rôznych podvodníkov alebo ľudí, ktorí sa v tejto oblasti vôbec nevyznajú.

Celý článok o falošnej apostille si môžete prečítať na denníku N > https://dennikn.sk/blog/1659665/ako-spoznat-falosnu-apostilu/

Ako spoznať falošnú apostilu?2019-12-10T17:41:54+02:00

Rozširujete svoje podnikanie? Možno budete potrebovať apostilu

Ak sa vášmu podnikaniu darí, na rad možno príde úvaha o jeho rozšírení. To môže znamenať začiatok poskytovania služieb zahraničným firmám, alebo založenie firmy v Nemecku. Avšak nebude to tak jednoduché, ako by bola expanzia len v rámci domácej krajiny. Je možné, že budete potrebovať apostilované dokumenty pred samotným začiatkom podnikania v zahraničí.

Nie všetky krajiny budú vyžadovať apostilované dokumenty, preto záleží do ktorej z krajín chcete expandovať. Aby ste si boli úplne istý, je najlepšie si to vopred overiť. Môžete sa poradiť s expertmi, ako sme my, ktorí vám pomôžu v ďalších krokoch. Taktiež sa môžete informovať priamo u zahraničných firiem, ktoré vám poradia, čo budete potrebovať.

Dokument opatrený apostilou zaručí jeho použitie v inej krajine. Apostila totiž garantuje, že je dokument presný a oficiálny. V rámci expanzie na zahraničný trh, je možné, že spolupracujúci distribútori alebo partneri budú vyžadovať vaše dokumenty. A to, výpis z obchodného registra, daňové záznamy, daňové priznania alebo dokonca niektoré výpisy z účtu, ktoré musíte apostilovať. Síce je to prác ktorú treba navyše, ale vo výsledku prináša zvýšenú ochranu pre vás i partnerov. Určite sa to oplatí, ak máte pocit, že vaše podnikanie bude profitovať.

Apostilácia sa týka aj zmlúv, ktoré následne môžu byť overené. Podpísanie zmluvy nemusí stačiť, overte si v ktorom prípade je potrebná aj apostilácia. Absencia apostily môže byť problémom, ak sa jedna strana rozhodne odstúpiť alebo z nejakého dôvodu nemôže v partnertsve pokračovať.

Ak budete v tomto ohľade potrebovať pomôcť a poradiť, prosím kontaktujte nás. Poskytneme vám informácie ako ďalej postupovať, alebo vás môžeme v celej veci zastupovať a ušetriť vám čas a prácu navyše.

Rozširujete svoje podnikanie? Možno budete potrebovať apostilu2019-11-21T11:52:20+02:00

Apostila nemá dobu platnosti

Apostila má v sekcii č. 6 uvedený dátum vydania, avšak nedisponuje žiadnym dátumom platnosti, na ktorý sa často klienti pýtajú.

Apostila vydaná Úradom pre zahraničie a Britské společenstvo národov má uvedený len dátum vydania. Jej pripojenie k dokumentu neobsahuje dátum platnosti. Pokiaľ je apostila vydaná pre certifikát, mala by vždy platiť aj v zahraničí, v krajinách, ktoré apostilu uznávajú. Avšak, niektoré organizácie môžu vyžadovať apostilu vydanú v konkrétnom časovom období.

Občas sú klienti žiadaní zahraničnými úradmi o vydanie aktuálnejšej verzie apostily. Bohužiaľ, neexistuje spôsob, ako presne určiť, ktoré úrady si to vyžiadajú. Za určitých okolností ide o čisto byrokratický postup bez logického dôvodu.

Existujú dokumenty, ktoré sa vydávajú vždy v aktuálnej verzii a tým pádom aj s novou apostilou. Príkladom je výpis z registra trestov alebo certifikát, ktorý potvrdzuje, že v manželstve nestojí žiadna prekážka. Okolnosti sa menia, a preto aj požiadavka na najakutálnejšiu verziu s apostilou je oprávnená. Zamietnutie dokumentov starších ako 6-12 mesiacov je bežnou praxou. Existujú dokumenty, ktoré sú záznamom nemennej skutočnosti a vyžadovanie novšej verzie dokumentu alebo apostily, nie je potrebné. Ide o rodný list, sobášny list a úmrtný list alebo potvrdenie o registrácii firmy. Avšak môže sa vám stať, že zahraničný úrad bude preferovať aktuálnu verziu apostily.

Ak si nieste istí, či novšiu verziu apostily budete potrebovať, odporúčame vám sa priamo obrátiť na zahraničné úrady a preveriť ich postupy. V konečnom dôsledku, ak niekto o aktuálnu apostilu požiada, budete to musieť akceptovať a vybaviť si k daným dokumentom novú apostilu.

Apostila nemá dobu platnosti2019-11-21T11:45:44+02:00

Kedy nie je potrebná apostila

Na základe toho, že Slovensko má s niektorými štátmi uzatvorenú dvojstrannú medzinárodnú zmluvu o právnej pomoci, nie je potrebná apostilácia všetkých justičných verejných listín, ale týka sa to len justičných listín a nie všetkých verejných listín. V praxi to teda znamená, že ak budeme chcieť použiť listinu v zahraničí, tak  aj napriek existujúcej dvojstrannej dohode si budete musieť Vašu neverejnú listinu apostilovať. Ďalej sa Vám môže stať, že aj napriek existujúcej bilaterálnej dohode o tom, ktoré verejné listiny musíte apostilovať, tak práve Vašu listinu bez apostily zahraničný orgán neuzná.

Ale aj napriek tomu, tieto platné bilaterálne zmluvy odstraňujú mnohé administratívne prekážky a sú preto veľmi výhodné.

Na webovej stránke si môžete pozrieť zoznam krajín, s ktorými má Slovensko uzatvorenú platnú bilaterálnu zmluvu. Ak v týchto štátoch chcete použiť Vašu justičnú verejnú listinu bez apostily, tak zahraničné orgány Vám ju uznajú bez zbytočných komplikácií.

Apostila – čo to znamená

Pojem ,,apostila” znamená, že v prípade použitia verejnej listiny v zahraničí, sa táto musí označiť tzv. doložkou. Znamená to, že verejná listina, ktorú predkladáte v zahraničí na úrad je pravá a je skutočne vydaná tým orgánom v našom štáte, ktorý je oprávnený ju vydávať.

Úradné dokumenty sa na Slovensku apostilujú od roku 2002 a nahradili dovtedy platnú superlegalizáciu listín (vyššie overenie listín). Slovensko v tomto roku pristúpilo k medzinárodnej zmluve, ktorá zaviedla apostilovanie dokumentov. Apostilácia dokumentov je rýchlejšia a jednoduchšia, pretože k úradnému dokumentu sa len pripojí doložka (apostila) a dokument môže byť použitý v zahraničí. Na rozdiel od superlegalizácie dokumentov, ktorá však musí byť realizovaná v niekoľkých krokoch, aby mohli byť listiny použité v zahraničí.

Príklad na vysvetlenie apostily:

V prípade použitia výpisu z obchodného registra SR v zahraničí, musíte sa najprv obrátiť na krajský súd, ktorý Vám originál výpisu z obchodného registra opatrí apostilou. Takýto celý dokument si dáte potom  preložiť do úradného jazyka štátu, v ktorom ho chcete použiť.

 

Kedy nie je potrebná apostila2019-11-21T11:41:47+02:00

Príklady ako vyzerá Apostil

Príklady ako vyzerá Apostil2019-02-26T17:59:46+02:00