Monthly Archives: december 2019

Home/2019/december

Čo je to apostil a kedy ho potrebujeme?

„Apostille“ je francúzske slovo a znamená overenie.

5.októbra 1961 sa mnoho krajín spojilo a vytvorilo zjednodušenú metódu overovania všeobecne uznaných dokumentov. Tieto krajiny podpísali Haagsky dohovor. Prijali formu dokumentu, označovanú ako apostil. Ten je medzinárodne uznávaný všetkými členskými krajinami.

Čo je to apostil a kedy ho potrebujeme?2019-12-18T15:17:45+02:00

Apostilácia diplomov a prepisov

Existuje mnoho dôvodov, kedy by ste potrebovali apostil pre vaše diplomy alebo prepisy:

  • Ak by ste chceli pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu vo Francúzsku
  • Ak plánujete vyučovať angličtinu v Japonsku
  • S rodinou sa budete sťahovať do Belize a vaše deti musia preukázať stredoškolský diplom

Bez ohľadu na dôvody, predkladanie diplomov alebo prepisov je normálnou súčasťou cestovania do inej […]

Apostilácia diplomov a prepisov2019-12-17T18:53:36+02:00

Ako spoznať falošnú apostilu?

Len v Spojených štátoch sa ročne spracuje približne milión apostíl. S globalizáciou narastá počet ľudí, ktorí sa v zahraničí sťahujú, podnikajú v rôznych oblastiach, odchádzajú do dôchodku alebo žiadajú o adopciu detí. Práve tieto aktivity a dokumenty s nimi súvisiace si vyžadujú apostilu. Keďže proces získania apostily je nákladný, priťahuje rôznych podvodníkov alebo ľudí, ktorí sa v tejto oblasti vôbec nevyznajú.

Celý článok o […]

Ako spoznať falošnú apostilu?2019-12-10T17:41:54+02:00
Go to Top