Monthly Archives: december 2019

Home/2019/december

Čo je to apostil a kedy ho potrebujeme?

„Apostille“ je francúzske slovo a znamená overenie.

5.októbra 1961 sa mnoho krajín spojilo a vytvorilo zjednodušenú metódu overovania všeobecne uznaných dokumentov. Tieto krajiny podpísali Haagsky dohovor. Prijali formu dokumentu, označovanú ako apostil. Ten je medzinárodne uznávaný všetkými členskými krajinami.

Doklady vydané v jednej krajine, ktoré chcete použiť v inej krajine musia byť overené alebo legalizované. Až vtedy môžu byť uznané ako platné v zahraničí. Je to proces, v ktorom sa na dokument umiestňujú rôzne pečate (pečiatky).

Výhradnou funkciou overovania pomocou apostilu je overenie pravosti podpisu v dokumente, spôsobilosť osoby podpisujúcej dokument a totožnosť každej pečiatky na dokumente. Pečať apostilu vydaná štátnym tajomníkom štátu New York, je jednostránkový dokument s vyrazenou „Veľkou pečaťou štátu New York“. Apostille obsahuje faksimile podpisu osoby vydávajúcej osvedčenie.

Ak krajina, v ktorej chcete dokumenty použiť, nie je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru, čaká vás zdĺhavý proces získavania série osvedčení, známych tiež ako „ metóda reťazového overovania“. Je to byrokratický proces, v ktorom štátne autority preverujú pravosť každej pečiatky na danom dokumente. A je zakončený udelením pečate zahraničného veľvyslanectva alebo konzulátu v USA.

Každý štát USA kde chcete získať apostilu má svoj vlastný spôsob vydávania apostilu. Začína sa notárskou pečaťou a jej overením príslušným orgánom.

My v Apostille s.r.o. pomôžeme so získaním apostilu, z ktoréhokoľvek štátu; za predpokladu, že dokument už bol notársky správne overený (podľa legislatívy daného štátu).

Čo je to apostil a kedy ho potrebujeme?2019-12-18T15:17:45+02:00

Apostilácia diplomov a prepisov

Existuje mnoho dôvodov, kedy by ste potrebovali apostil pre vaše diplomy alebo prepisy:

  • Ak by ste chceli pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu vo Francúzsku
  • Ak plánujete vyučovať angličtinu v Japonsku
  • S rodinou sa budete sťahovať do Belize a vaše deti musia preukázať stredoškolský diplom

Bez ohľadu na dôvody, predkladanie diplomov alebo prepisov je normálnou súčasťou cestovania do inej krajiny.

Predtým, než sa diplomy alebo prepisy apostilujú, musíte ich mať notársky overené. To je relatívne jednoduchý krok.

Ak už máte originál diplomu, budete z neho musieť vyhotoviť farebnú kópiu. Kópiu aj originál prinesiete notárovi. Uistite sa, že notár vo vašich dokladoch uvedie tieto informácie: jeho meno, podpis, dátum vyhotovenia, správne notárske znenie a notárska pečiatka.

Ak originál diplomu nemáte, budete musieť kontaktovať školu alebo univerzitu a požiadať o nové prepisy alebo ich farebné kópie. Opýtajte sa, či ich môžu súčasne notársky overiť; školy zvyknú mať medzi zamestnancami aj notára.

Apostilácia

Apostil je certifikát, ktorým overujeme podpisy a pečate dokumentov a je uznávaný krajinami Haagskeho dohovoru z roku 1961. To znamená, že po apostilovaní bude cieľová krajina akceptovať váš diplom alebo prepisy ako presnú kópiu dokumentu. Apostilácia môže byť zdĺhavý proces. Po tom, čo ste získali diplom alebo prepisy, musíte ich poslať štátnemu tajomníkovi, ktorý apostil vydáva. Ak cieľová krajina nie je členom Haagskeho dohovoru, vaše apostilované dokumenty neakceptuje; namiesto toho musíte začať proces legalizácie dokumentov prostredníctvom veľvyslanectva alebo konzulátu. Alebo sa môžete obrátiť na „Apostille s.r.o.“ – procesy apostilácie alebo legalizácie rýchlo vybavíme za vás.

Apostille s.r.o.

Vieme, ktoré krajiny vyžadujú apostiláciu, a ktoré akceptujú len legalizované dokumenty. Spolupracovali sme už so všetkými krajinami, a tak pre vás tieto procesy rýchlo spracujeme.

Je to jednoduché!

A to je všetko; my oslovíme štátneho tajomníka alebo veľvyslanectvo, aby overili vaše dokumenty a pošleme vám ich späť.

Pravdepodobne ste už pred cestou dostatočne zaneprázdnení balením sa (nezabudnite na plavky), aby ste riešili byrokraciu spojenú s apostiláciou alebo legalizáciou. A s týmto vám „Apostille s.r.o.“ pomôže.

Apostilácia diplomov a prepisov2019-12-17T18:53:36+02:00

Ako spoznať falošnú apostilu?

Len v Spojených štátoch sa ročne spracuje približne milión apostíl. S globalizáciou narastá počet ľudí, ktorí sa v zahraničí sťahujú, podnikajú v rôznych oblastiach, odchádzajú do dôchodku alebo žiadajú o adopciu detí. Práve tieto aktivity a dokumenty s nimi súvisiace si vyžadujú apostilu. Keďže proces získania apostily je nákladný, priťahuje rôznych podvodníkov alebo ľudí, ktorí sa v tejto oblasti vôbec nevyznajú.

Celý článok o falošnej apostille si môžete prečítať na denníku N > https://dennikn.sk/blog/1659665/ako-spoznat-falosnu-apostilu/

Ako spoznať falošnú apostilu?2019-12-10T17:41:54+02:00