Apostila Hong Kong

/Apostila Hong Kong
Apostila Hong Kong2018-09-02T17:31:17+00:00

Aby ste v zahraničí mohli použiť verejnú listinu vydanú alebo overenú v Honk Kongu vo väčšine prípadov je potrebné aby bola táto listina superlegalizovaná, a teda úradne osvedčená vo viacerých stupňoch a etapách. Keďže Čínska ľudová republika, a konkrétne Hong Kong, je signatárskou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, je možné túto superlegalizáciu nahradiť špeciálnym osvedčením tzv. apostilou, v prípade ak sa jedná o výmenu listín medzi zmluvnými krajinami tohto Dohovoru.

Apostille (apostila, apostil) je doložka, ktorou sa osvedčuje hodnovernosť verejnej listiny. Apostilovať je možné všetky verejné listiny s osobným obsahom ako napríklad rodný list, sobášny list, rozsudok o rozvode, úmrtný list atď., ako aj dokumenty s obchodným obsahom, ako je doklad o registrácii ochrannej známky, živnostenský list či výpis z obchodného registra.

Podľa Dohovoru si každá strana určí, ktorý orgán je oprávnený opatriť verejnú listinu apostilou. V Hong Kongu je na túto činnosť splnomocnený iba legalizačný úrad s názvom High Court Registry, sekcia Apostille Service Office. Tento úrad je oprávnený apostilovať verejné listiny, nie je potrebné medzi nimi rozlišovať, tak ako je to napríklad na Slovensku či v Českej republike.

Aj napriek tomu, že na apostiláciu verejných listín je oprávnená len jediná inštitúcia, celý proces môže byť zdĺhavý. Preto nechajte náš skúsený tím aby všetko vybavil za Vás. Rýchlo a spoľahlivo Vám zabezpečíme vybavenie apostilu na akýkoľvek dokument včítane overeného prekladu do cudzieho jazyka tak, aby výsledná listina spĺňala všetky potrebné požiadavky na prijatie v cudzom štáte. S nami tak  Vaše dokumenty budú v zahraničí uznané bez pochybnosti o ich pravosti, pravosti pečiatky či podpisu na dokumente.

APOSTILLE HONG KONG 
Apostil na dokumenty vydané v HK alebo kopie a podpisy osvedčené v HK
2-3 týždne
350€
Apostil a potvrdenie o existencii spoločnosti Ltd. v Hong Kongu
3-4 týždne
550€
Apostil na výpis z obchodného registra spoločnosti Ltd. v Hong Kongu
3-4 týždne
550€

Výpis z obchodného registra z Hong Kongu je možno získať až po založení spoločnosti. Z Hong Kongu je možné získať viacero druhov výpisov z obchodného registra ale zvyčajne je potrebný konkrétny druh, ktorý obsahuje aj meno a číslo pasu konateľa. Sú tam aj názov, sídlo a IČO spoločnosti.

 

 

 

Táto webová lokalita používa súbory cookie a služby tretích strán. Ok