Apostila Anglicko

/Apostila Anglicko
Apostila Anglicko2018-09-02T17:31:17+00:00

Použitie verejnej listiny vydanej Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska v zahraničí si vo väčšine prípadov vyžaduje ich overenie príslušnými úradmi, čo môže byť často zdĺhavé a niekedy aj finančne náročné. Tým, že Spojené kráľovstvo pristúpilo k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín prijatého 5. októbra 1961 v Haagu sa celý proces legalizácie zjednodušil a na použitie verejnej listiny v inom signatárskom štáte Dohovoru je potrebné ho opatriť len apostilou.

Apostille (apostila, apostil) je doložka vydaná príslušným orgánom štátu, ktorou sa osvedčuje pravosť podpisu, funkcia osoby, ktorá listinu podpísala, a prípadne aj pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky na listine. Apostilovať je možné všetky verejné listiny s osobným obsahom ako napríklad rodný list, sobášny list, rozsudok o rozvode, úmrtný list atď., ako aj dokumenty s obchodným obsahom, ako je doklad o registrácii ochrannej známky, živnostenský list či výpis z obchodného registra.

Apostilným orgánom je Legalisation Office of the Foreign & Commonwealth Office s pôsobnosťou pre celé Spojené kráľovstvo. Ak máte napríklad v Anglicku obchodnú spoločnosť a želáte si pre ňu otvoriť účet na Slovensku, budete v slovenskej banke musieť predložiť Certificate of Good Standing. Ten Vám však bez osvedčenia nebudú akceptovať, a preto sa najprv musíte obrátiť na Legalisation Office, kde Vám Certificate of Good Standing osvedčia apostilou. Následne bude listina akceptovaná aj na Slovensku či v ktoromkoľvek inom zmluvnom štáte Dohovoru.

Vy sa však nemusíte trápiť s vybavovaním apostilu, stačí využiť služby nášho tímu profesionálov. Rýchlo a spoľahlivo Vám zabezpečíme vybavenie apostilu na akýkoľvek dokument včítane overeného prekladu do cudzieho jazyka tak, aby výsledná listina spĺňala všetky potrebné požiadavky na prijatie v cudzom štáte. Vaše dokumenty tak budú v zahraničí uznané bez pochybnosti o ich pravosti, pravosti pečiatky či podpisu na dokumente.

APOSTILLE ANGLICKO 
Apostil na dokumenty vydané v UK alebo kopie a podpisy osvedčené v UK
Anglicko
2 týždne
150€
Apostil a potvrdenie o existencii spoločnosti v Anglicku
Anglicko
3-4 týždne
200€
2 týždne250€
Táto webová lokalita používa súbory cookie a služby tretích strán. Ok